Açık Çağrılar - AB BAKANLIĞI

Açık Çağrılar

AB Birlik Programları altında bulunan açık çağrılara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 


UFUK 2020 PROGRAMI


Ufuk 2020 Programı altında yayımlanmakta olan çağrılara Ufuk 2020 Ulusal İnternet Sitesi duyuru sayfasından ve ya Komisyon internet sayfalarından ulaşılabilmektedir.  

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanmış çağrılara aşağıda sunulan bağlantılardan ulaşılabilmektedir. 

Bilimde Mükemmeliyet Çağrıları

Endüstriyel Liderlik Çağrıları

Toplumsal Zorluklar Çağrıları

Yeniliğe Hızlı Erişim 

Endüstriyel Liderlik ve Toplumsal Zorluklar başlıkları altındaki tematik alanlarda hızlı ticarileşme destekleri sunan çağrı kapsamında 100.000.000 Avro destek sağlanmaktadır. Başvurular 1 Nisan 2015'e kadar kabul edilmektedir. Detaylar için tıklayınız. 


COSME PROGRAMI 


Tecrübeli ve Genç İnsanlar İçin AB Uluslararası Turizm Akışlarının Düşük ve Orta Sezonlarda İyileştirilmesi 
COS-TFLOWS-2014-3-15
 

Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2015

Başvuruya ilişkin ayrıntılı belge

Komisyon internet sayfası

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kümelerin Uluslararasılaşması 
COS-CLUSTER-2014-3-03

Bu çağrının amacı kümelenme ve iş ağları ortaklığının sınır ve sektörlerin ötesinde yoğunlaştırılması ve stratejik konularda uluslararası işbirliğinin arttırılmasını teminen Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklığının kurulmasının desteklenmesidir.

Başvuru sahibi konsorsiyumların iki konudan birisini seçmeleri gerekmektedir:
1. Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklığının kurulması ve şekillendirilmesi aşamasında hazırlık çalışmalarının desteklenmesi,

2. Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklığının ilk uygulaması, test edilmesi ve daha da geliştirilmesidir.

Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2015

Komisyon internet sayfası

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avrupa İşletmeler Ağı 2. Çağrısı (2015-2020) 
COS-EEN-2014-2-04


Bu çağrının amacı, ilk Avrupa işletmeler Ağı Çağrısı kapsamında kazanan konsorsiyumların bulunmadığı coğrafi bölgelere yöneliktir. Ülkemizden bu çağrıya TRA1, TRA2, TRB1, TRB2, TRC1, TRC2 ve TRC3 bölgelerinde yer alan kuruluşlar başvurabilmektedirler.


Son Başvuru Tarihi: 29 Ocak 2015

Komisyon internet sayfası

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COSME Programı altında açılan çağrılara Komisyon Duyuru Sayfasından da ulaşılabilmektedir. 


YARATICI AVRUPA PROGRAMI


Yaratıcı Avrupa Programı altında açık çağrı bulunmamaktadır. 2015 yılına yönelik açılacak çağrılar için sayfamızı takip edebilir ya da Avrupa Kültür Ajansı duyuru sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 


ERASMUS+ PROGRAMI


Erasmus+ Programı altındaki ülke merkezli çağrılar Ulusal Ajans tarafından yayımlanmaktadır. Çağrılara ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Erasmus+ Programı altındaki Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı tarafından yürütülen merkezi projelerin çağrılarına Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel- işitsel ve Kültür Yürütme Ajansı'nın web sitesinden de ulaşabilirsiniz. Detaylar için tıklayınız.  

Erasmus+ Açık Çağrılar

Erasmus+ Ana Eylem 3-Politika Reformu için Destek: Politikada Yenilikler için Girişimler

Okul Eğitimi Sektöründe Deneysel Politika Geliştirilmesi

Bu çağrının ana amacı sorumlu kamu kurumlarını yeni öğretmenlerin seçiminde, görevlendirilmesinde ve atanmalarında alternatif yol ve yöntemlerin geliştirilerek yenilikçi politika fikirleri ve reformların test edilmesine teşvik etmek ve desteklemektir.

Bu çağrı özellikle eğitim ve öğretim politikalarının yapılandırılması ve uygulanmasından en üst düzeyde sorumlu kamu kurumlarına (Bakanlık veya dengi) yönelik tasarlanmış olup, eğitim alanında faaliyet gösteren diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların da başvurusuna açıktır.

Proje başına maksimum hibe miktarı: 2,5 Milyon Avro

Son Başvuru Tarihi: 20 Mart 2015

Detaylı Bilgi için Yürütme Ajansı internet sayfası

Sayfa görüntüleme sayısı:65203
Son güncelleme tarihi: 2015-02-27 12:50:28